Koncertai
KONCERTŲ ARCHYVAS

BRYAN ADAMS

Data: 2018-05-04
Vieta: algirio arena, Kaunas

Bryanas Adamsas pavasar? gr?ta ? Lietuv? pristatyti naujausio savo albumo

Bryan Adams

Bilietai logotipas

Garsiausias Kanados roko ambasadorius Bryanas Adamsas gr?ta ? Kaun?, kur gegu?s 4 d. „algirio“ arenoje pristatys naujausi? album? „Get Up“ bei inomiausius savo k0rinius. Koncertas yra ?trauktas ? pasaulin? dainininko tur?, prasid?jus? dar pernai Australijoje ir besitesiant? kelerius metus.

Atlik?jas atvyksta su pilna savo muzikant? grupe, kartu atkeliauja didiul? echninio personalo komanda ir visa koncertui reikalinga garso bei apšvietimo ?ranga. Koncerte skamb?s ne tik naujausias, jau tryliktasis studijoje ?rašytas albumas „Get Up“, bet ir kiti Bryano Adamso megahitai, tokie kaip „(Everything I Do) I Do It For You“, „Please Forgive Me“, „All for Love“, „Have You Ever Really Loved a Woman?“, „Summer of 69” ir daugyb? kit?. Nesvarbu, kiek tau met?, bet jo koncertuose visada jautiesi lyg b?tum aštuoniolikos!

Savito balso savininkas, talentingas kompozitorius, Kanados roko muzikos ikona Bryanas Adamsas gim? 1959 m. Kingstone, Kanadoje. Dainininko t?vas buvo diplomatas, tod?l nuo ankstyvosios vaikyst?s b?simoji vaigd? keliavo po ?vairias pasaulio šalis, gyveno Izraelyje, Portugalijoje, Austrijoje. B?damas keturiolikos, Bryanas met? mokykl? ir vis? laik? paskyr? muzikai – jis grojo gitara savo bi?iulio Davido Tayloro suburtoje grup?je. V?liau muzikantas visgi baig?— muzikos mokykl? (fortepijono klas?) ir tapo grup?s „Shock“, o v?iau „Sweeny Todd“ nariu.

Pirmieji trys Bryano Adamso albumai nebuvo itin s?kmingi, ta?iau ir neliko nepasteb?ti. Prikim?s balsas, tembru primenantis jaun?j? Rod? Stewart?, hit? k?r?jo talentas, „šaunaus jaunuolio iš gretimos gatv?s“ ?vaizdis suteik? Bryanui Adamsui laukiamo sve?io status? MTV kanalo eteryje. Jau antrasis albumas „You Want It You Got It“ tapo auksiniu ir ?siver? ? „Billboard“ album? Top 10. 1984 m. rugpj??io Bryano Adamso lauk?— naujas išš?kis – Tina Turner pakviet? j? kartu ?rašyti duet? „It’s Only Love“, kur? kritikai ?vertino puikiai, o klausytojai išk?l? ? pirm?sias vietas radijo sto?i? eteryje.

Tais paÄiais 1984 metais pasirod?— ketvirtasis ir sulauk?s didiulio populiarumo albumas „Reckless“, po kurio pasirodymo atlik?jas pirm? kart? buvo nominuotas net dviems „Grammy“ statul?l?ms. „Reckless“ tapo l?io tašku Bryano Adamso biografijoje ir nuo to momento talentingo kanadie?io karjer? lyd?jo tik Jo Didenyb? S?km?. Per vis? savo karjer? Bryanas Adamsas išleido 13 studijini? album?, per 70 singl?, pardav? daugiau kaip 65 milijonus ?raš?, gastroliavo šešiuose kontinentuose, jo dainos tapo Nr. 1 daugiau kaip 40-tyje šali?. Geriausias pasaulyje roko baladi? atlik?jas yra daugyb? kart? nominuotas prestiiniams apdovanojimams, peln? „Grammy“, „American Music Awards“, „MTV Video Music Awards“ statul?les ir turi savo vaigd? Holivudo šlov?s al?joje. Bryano Adamso koncertas vyks 2018 m. gegu?s 4 d. Kauno „algirio“ arenoje. Bilietai prekyboje nuo rugs?jo 26 d. „Bilietai.lt“ kasose ir internetu.


 

 

Komentuok: