Spaudai
KONCERTŲ ARCHYVAS


Žiniasklaidos atstovų AKREDITAVIMO taisyklės

 

Akreditacija – tai teisės suteikimas žiniasklaidos atstovui lankytis tam tikrame Medusa Concert organizuojamame renginyje. Visi akredituoti žiniasklaidos atstovai yra įtraukiami į spaudos sąrašą ir, pateikę savo žurnalisto pažymėjimus, turi teisę lankytis renginyje. Fotografams ir operatoriams papildomai gali būti išduodami specialūs lipdukai, patvirtinantys jų teisę fotografuoti arba filmuoti renginio metu.
Dėmesio! Akreditacijos išduodamos tik pagal iš anksto užpildytas ir atsiųstas paraiškas bei laikantis visų akreditavimo taisyklių.


Žiniasklaidos priemonės, kurių atstovai gali būti akredituoti į Medusa Concert organizuojamus renginius:

 • SPAUDOS leidiniai, kurių tiražas ne mažiau kaip 20 000 egz. Talpinamas renginio anonsas su nuotraukomis, kurio bendras plotas ne mažiau kaip ¼ leidinio puslapio.
 • Akreditacija išduodama tik pateikus Organizatoriui jau publikuotą medžiagą.
 • INTERNETO portalai, kurių lankomumas - ne mažiau kaip 1000 unikalių lankytojų per parą. Koncerto anonsas turi būti patalpintas pagrindiniame interneto svetainės lange, informatyvaus straipsnio su nuotrauka pavidalu, skelbiant renginio datą ir vietą, bei patalpinant nuorodą į Organizatoriaus interneto svetainę - www.medusaconcert.lt.
 • Anonso talpinimo laikotarpis – ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų.
 • RADIJO stotys, kurios savo žinių laidose arba laidų eteryje anonsuoja renginį.
 • Ne mažiau kaip 100 anonsuojančių renginį pranešimų.
 • TELEVIZIJOS kanalai, kurie savo žinių laidose arba laidų eteryje anonsuoja renginį.
 • Ne mažiau kaip 2 anonsuojantys renginį pranešimai.

PARAIŠKA akreditacijai gauti turi būti išsiųsta ne vėliau nei likus 10 dienų iki renginio
faksu (8 – 37) 750572 arba skanuota el.paštu info@medusaconcert.lt
“Subject” laukelyje pažymėjus “Paraiška akreditacijai gauti – projekto pavadinimas”

Paraiška turi būti ant firminio blanko ir joje nurodyta:

 • akredituojamo žurnalisto vardas ir pavardė;
 • akredituojamo fotografo (arba operatoriaus) vardas ir pavardė;
 • SPAUDA: spaudos leidinio numerio, kuriame buvo publikuota anonsinė renginio medžiaga, išleidimo data ir tiražas;
 • INTERNETAS: nuoroda į renginio anonsą bei jo talpinimo trukmė;
 • RADIJAS TELEVIZIJA: anonsinių pranešimų eteryje išleidimo datos;
 • Kontaktai.

SVARBI INFORMACIJA akredituotiems FOTOGRAFAMS ir OPERATORIAMS (filmavimo grupėms)

 • Jei Jums prieš renginį išduodamas specialus lipdukas, suteikiantis teisę fotografuoti arba filmuoti renginio metu, prašome jį priklijuoti gerai matomoje vietoje. Nepriklijuoti lipdukai negalioja.
 • Dažniausiai renginio metu leidžiama fotografuoti (be blykstės!) ir filmuoti 3 (tris) pirmas koncerto dainas, tačiau prieš kiekvieną renginį Jūs būsite įspėti atskirai, kokius kūrinius galima fotografuoti ir filmuoti.
 • Jums bus nurodyta konkreti vieta (atskirais atvejais ir rakursas), iš kurios Jūs galėsite fotografuoti ir filmuoti.
 • Pasibaigus leidžiamam fotografavimo ir filmavimo laikui, Jūs privalote palikti renginio teritoriją. Tačiau jei rasite tinkamą vietą už renginio teritorijos ribų, kurioje Jus galėsite saugiai palikti savo profesionalią įrangą, tuomet galite grįžti į koncertą kaip žiūrovai ir stebėti koncertą toliau. Organizatorius už Jūsų įrangos saugumą neatsako!
 • Pažeidus elgesio, koncerto metu, taisykles, Organizatorius turi teisę konfiskuoti nuotraukas bei nufilmuotą vaizdo medžiagą.
 • MEDUSA CONCERT, suteikdama Jums leidimą fotografuoti arba filmuoti, pasilieka sau teisę naudoti Jūsų nuotraukas arba nufilmuotą medžiagą (nurodant autoriaus vardą bei šaltinį). Tuo atveju, jei žiniasklaidos priemonė atsisako pateikti Organizatoriui savo medžiagą, Medusa Concert turi teisę nutraukti bendradarbiavimą su šia žiniasklaidos priemone.

 

Užklausa dėl interviu 
Interviu gali būti trijų rūšių:

 • atlikėjas atsako į leidinio klausimus el.paštu (elektroninis interviu);
 • atlikėjas atsako į klausimus telefonu (phoner);
 • žurnalistas atvyksta į susitikimą su atlikėju ir pateikia jam savo klausimus (face-to-face).

Žiniasklaidos priemonė, pageidaujanti gauti telefoninį arba išskirtinį interviu su atlikėju “face-to-face”, turi aktyviai dalyvauti renginio reklaminėje kampanijoje. Jei išskirtinio interviu metu atlikėjas būtų fotografuojamas arba filmuojamas, būtina pateikti paraišką raštu, kurioje būtų nurodyta kaip ir kokiu mąstu bus naudojama medžiaga. Siųskite savo pasiūlymus ir mes su malonumu juos apsvarstysime.

Kita informacija

 • Savo sprendimą dėl akreditavimo Medusa Concert pateikia ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki renginio.
 • Į spaudos konferencijas kviečiami visi žurnalistai, pateikę pažymėjimus.
 • Jei Jūs turite įdomių ir novatoriškų pasiūlymų dėl renginių viešinimo, prašome juos siųsti mums elektroniu paštu.
 • Labai prašome sekti pasikeitimus bei papildymus.

Visais klausimai prašome kreiptis el.paštu: info@medusaconcert.lt